X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Jak zrobić
logo, które
wyróżni firmę?

Podręcznik projektowania logo
firmy z najlepszymi przykładami.

Wielkie marki wiedzą, że logo stanowi największą wartość firmy.
Bez logo, ich produkty po prostu przestały by się sprzedawać.

Więc jeśli masz już dobry pomysł na biznes.
Kolejnym krokiem będzie dobre logo.

Pytanie tylko, jak zrobić logo, które zachwyci klientów?

• Jaki kształt wybrać, aby miło się na niego patrzyło?
• Co sprawi, że Twoje nowe logo, przetrwa próbę czasu?
• Które kolory zagwarantują sukces w twojej branży?

Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Ale jeśli chcesz je poznać,
ten przewodnik jest dla ciebie. Stworzyliśmy go z myślą o
właścicielach małych firm. I pisząc nieskromnie robiliśmy to tak
dobrze, że o naszym przewodniku pisał: “Puls Biznesu”, “Forbes”,
“Nowy marketing”, “Własny biznes”.

Nie tylko opisujemy krok po kroku jak wygląda wzorcowy proces
projektowania, ale też dzielimy się przykładami z życia, cytujemy
wypowiedzi naukowców i wyniki badań, które otwierają umysły i
pokazujemy przykłady, które cieszą oczy.

Stwórz logo dla swojej firmy

Jak stworzyć własne logo?

Tworzenie logo warto zacząć od definicji dobrego logo. Ale to nie jest łatwe.
Łatwo natomiast wskazać je palcem gdy jest gotowe. Na pewno będzie ono proste.
Prostota to kluczowy element projektowania znaku firmy. Proste jest mądre i łatwo
zapada w pamięci.

Agencja Siegel & Gale co roku publikuje raport z przeprowadzonych badań. Z
agencyjnego raportu wynika, że im prostsza marka, tym lepiej radzi sobie na rynku.
Różnica wynosi nawet 330 proc. w porównaniu do konkurencji!

64% klientów woli prostsze doświadczenia, za które trzeba zapłacić więcej

61% wzrostu rekomendacji to zasługa uproszczonej komunikacji

Żyjemy w bardzo skomplikowanym świecie. W którym każdego dnia atakuje nas
tysiące komunikatów. Właśnie dlatego największe marki na potęgę upraszczają: swoje
logotypy, komunikację i wreszcie - produkty.

Mądrość tkwi w prostocie. Ale to nie oznacza, że proste rzeczy robi się tak po prostu.
Najpierw trzeba zebrać mnóstwo informacji i wytycznych dotyczących firmy, a potem
je skondensować i przetworzyć w postaci własnego logo.

Projektowanie logo polega więc na upraszczaniu i eliminowaniu niepotrzebnych
komplikacji. Chodzi o to, by znaleźć tę jedną, kluczową informację, która streszcza
ideę marki i kondensuje ją do jednej myśli.

Bywa, że klient pragnie, aby logo wyrażało bardzo wiele rzeczy. Wówczas upraszczanie
jest naprawdę trudne. Jakość pracy zawsze widać gołym okiem. Jeśli założyć, że biznes
mierzy się zyskami to odjęcie detalu, który zwiększy minimalizm, ale zmniejszy
czytelność będzie błędem.

Projektant tworzący unikalne logo

Wielu projektantów rozumie
prostotę jako minimalizm i
dąży do niego. A to błąd!
Proste oznacza jasne i
oczywiste. I tylko czasem efekt
końcowy jest minimalistyczny.

Mariusz Słowik - Grafik logo, Owocni.pl

Największe korporacje nie oszczędzają na wydatkach związanych z identyfikacją
wizualną. Wiedzą, że nic tak nie szkodzi marce, jak złe logo. Dlatego w drodze
zdobywania mądrości przez lata upraszczają swoje identyfikacje wizualne do
minimum. Więc jeśli masz szansę skorzystać z ich doświadczenia już na początku
pracy nad projektem. Po prostu zrób to.

Projekt logo minimalnego

Na co korporacje wydają miliony dolarów? Przede wszystkim na badania, dzięki
którym doskonale znają rynek, jego potrzeby i wiedzą, jakie mechanizmy pracują
podczas podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Ta wiedza przekłada
się na późniejszy zysk. Na szczęście w tym artykule dowiesz się wszystkiego co trzeba
wiedzieć na temat tego jak zaprojektować własne logo, które wybije się ponad całą
szablonową konkurencję.

Jak się robi logo

7 kroków na drodze
do zrobienia logo.

W Owocnych praca kończy się dopiero wtedy, gdy nasz projekt logo zachwyca klienta.
Dajemy pełną gwarancję satysfakcji bez żadnych ukrytych kosztów. Nad kolejnymi
projektami, które tworzymy od zera, pracujemy z równym oddaniem. Pokazujemy
najważniejsze zagadnienia, aby uświadomić klientom, na co warto zwrócić uwagę i
wyposażyć ich w niezbędną wiedzę.

Poniżej prezentujemy modelowy przebieg prac nad stworzeniem logo. W
rzeczywistości niektóre etapy są modyfikowane. Korzystamy z różnych metod, które
dobieramy tak, aby osiągnąć najlepszy efekt. Jeśli chcesz zobaczyć te efekty, kliknij
link poniżej i przejdź do strony z ofertą projektowania.

W owocnych codziennie
projektujemy fajne logotypy.
Możemy stworzyć jeden dla Ciebie.

W Owocnych tworzymy profesjonalne logo
Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Krok 1: Opracowanie
dobrej strategii

Proces tworzenia logo

Żeby osiągnąć sukces, musisz znać swojego klienta lepiej niż inni.
Od czego zaczynamy poznawanie naszego klienta?
Od przyjrzenia się, kim są jego klienci.

Co sprawia, że wybierają tak, a nie inaczej?
Jakie emocje temu towarzyszą?
Jakie uczucie chcemy wywołać?
Jak wygląda konkurencja?

Chcemy znaleźć te obszary, w których można zbudować przewagę nad konkurencją.
Markę traktujemy jak człowieka, jak bohatera książkowego, któremu tworzymy
osobowość.

Własne logo jako znak zastrzeżony

Odpowiadając na pyta­nie: "jak zro­bić logo firmy?", warto rów­nież wspo­mnieć o stylu.
Na ogólny styl składa się kon­cep­cja i pomysł na własne logo, który zapew­nia, że zarówno znak
gra­ficzny jak i czcionka będą płyn­nie dzia­łać ze sobą i współ­pra­co­wać, by wyra­żać ide­alne
prze­sła­nie marki. Bez względu na to, w jakiej dzie­dzi­nie lub branży działa firma, styl logo
zależy od ofe­ro­wa­nych przez nią usług.

Na przy­kład logo firm medycznych powinny zawie­rać wię­cej kolo­rów i jasne, eks­cy­tu­jące
gra­fiki, pod­czas gdy do logo repre­zen­tu­ją­cego usługi medyczne dla doro­słych bar­dziej będą
paso­wać bar­dziej for­malne gra­fiki i przy­ga­szone kolory. Z przy­jem­no­ścią zapra­szamy do
zapo­zna­nia się z naszą ofertą. Z wielką chę­cią zaj­miemy się zapro­jek­to­wa­niem logo, które
zyska uzna­nie i łatwo zapad­nie w pamięci odbiorców.

Czcionki, typo­gra­fia lub wygląd słów widocz­nych w logo ma ogromny wpływ na
prze­sła­nie, które firma usi­łuje prze­ka­zać.
Z tak dużą ilo­ścią dostęp­nych czcio­nek, firma
ma wiele moż­li­wo­ści dopa­so­wa­nia do logo wspa­nia­łego kroju pisma. W medycz­nym znaku
fir­mo­wym czę­sto wyko­rzy­stuje się czcionki, które wyglą­dają bar­dziej ofi­cjal­nie niż te, które są
tema­tyczne lub wyglą­dają jak pisane ręcz­nie.

Dzięki temu uzy­sku­jemy poważ­niej­szy, wła­ściwy obraz firmy, a pro­blemy zdro­wotne to z
pew­no­ścią temat, Który należy trak­to­wać poważ­nie. Najlepiej jed­nak, gdy typo­gra­fia jest
zapro­jek­to­wana indy­wi­du­al­nie od pod­staw. Daje to uni­kal­ność, któ­rej kon­ku­ren­cja nie będzie
mogła naśladować.

Krok 2: Stworzenie
dobrego szkicu

Stwórz własne logo ze szkicu

Z morza dobrych znaków łatwiej jest wyłowić ten najlepszy.
Na tym etapie tworzenia logo ilość przekłada się na jakość.

W ruch idzie kartka, ołówek, mapa skojarzeń i otwarta głowa. Dopiero w trakcie
szkicowania okazuje się, które pomysły są warte rozwinięcia, a które - odpadają. Tu
liczy się idea, a nie detale, więc najlepszym rozwiązaniem jest szkicowanie na papierze.
Można szybciej i pewniej podjąć decyzję i wybrać rzeczy godne dalszej uwagi.

Etap projektowania logo warto zacząć od kartki i ołówka.
Szkicowanie na papierze jest po prostu szybsze.

Krok 3: Szlifowanie

Projektowanie logo Twojej firmy

Na tym etapie przydaje się natura perfekcjonisty.
I umiejętność oderwania się od tymczasowych trendów.

Szlifowanie to ten moment, gdy tworzymy ponadczasowe logo, choć w praktyce
robimy to również w kolejnych krokach. Celem jest stworzenie znaku idealnego,
proporcjonalnego, kształtnego, harmonijnego, eleganckiego. Na tym etapie kształt i
forma są najważniejsze.

Krok 4: Wektoryzacja

Utwórz logo wektorowe

Szkice z papieru przenoszone są do komputera.
W skali makro możemy łatwiej wyłapać błędy.

Dopiero na tym etapie zaczynamy pracować w programach graficznych. Wszystkie
szkice przybierają postać czarno - białych wektorów. Zależy nam na tym, aby kolor nie
wpływał na odbiór projektów. Dzięki temu można w pełni poświęcić się doskonaleniu
formy i wychwycić wszelkie niuanse decydujące o ostatecznym kształcie logo. Poza
tym kolor nie pojawia się na pieczątkach, wydrukach czy grawerach.

Praca nad wektorami pozwala też zrobić logo, które będzie dobrze pracowało w
mediach społecznościowych - jako ikona na Facebooku, Instagramie, maleńki znak na
pasku adresu w przeglądarce internetowej. Aby logo było czytelne w tak małej formie,
konieczne jest stworzenie responsywnej ikony znaku.

Testy przeprowadzamy dopiero wtedy, gdy mamy gotowe wszystkie wektory.
Sprawdzamy, jaka jest czytelność logo z daleka, jak wygląda po odwróceniu kolorów-
gdy logo jest białe, a tło - czarne. Jeśli testy wypadły pomyślnie, przechodzimy do
najbardziej spektakularnego etapu - zabawy kolorami.

Krok 5: Kolor

Unikalne logo ma unikalne kolory

Największe marki świata zastrzegają swoje kolory.
Ale nie trzeba być gigantem, żeby stworzyć unikalną paletę barw.

Psychologia barw to dziedzina nauki, która jest niezbędna, by świadomie tworzyć
konkretny nastrój. Dlatego dobór barw nie może być przypadkowy. Wielkim
wyzwaniem jest prawdziwe odwzorowanie barw na papierze, bo o ile monitor
komputera czy telefonu rzadko przekłamuje kolory, o tyle w przypadku druku jest
wiele czynników, których nie da się kontrolować.

Na tym etapie nie tylko szukamy kolorów, które wywołują konkretne emocje, ale też
testujemy je, aby mieć pewność, że wyglądają tak samo na ekranie, jak na papierze.

Krok 6: Start

Sprecyzuj jak używasz swojego logo

Pomyśl o najbardziej rozpoznawalnych firmach na świecie. Ich wizerunek jest spójny i
bardzo przemyślany. W owocnych chcemy, aby nasi klienci też byli rozpoznawalni.
Dlatego przygotowujemy dla nich szczegółową instrukcję dotyczącą wykorzystania i
promowania logo lub księgę znaku. Dobra identyfikacja wizualna, jest jak wyprawka
dla firmy niezbędna, na dobry start.

Podpowiadamy, jak dobrze eksponować logo, definiujemy kolory, ale też tworzymy
wizytówki, ikony do mediów społecznościowych czy grawery, które będą niezbędne w
firmie.

Bywa, że projektujemy wnętrza sklepów, biur czy lokali. Za każdym razem
indywidualnie ustalamy z klientem, jakiego zakresu usług potrzebuje.

Klient dostaje od nas nawet 60 plików, które zawierają wszystkie wersje logo:
kolorowe, jednobarwne, pionowe, poziome, do graweru, pieczątek, etc. Przekazujemy
prawa autorskie, aby w przyszłości klient mógł odsprzedać nie tylko firmę, ale też -
markę i pomagamy w zebraniu dokumentów niezbędnych do zastrzeżenia tejże.
Jeśli masz plan na biznes, odezwij się do nas! Wyślemy ci niezobowiązującą, darmową
ofertę - Zadzwoń 660 970 980 lub kliknij poniższy guzik.

Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Podstawowe błędy
w projektowaniu logo.

Co łączy marki, które odniosły sukces?
Wielka wiedza i bardzo dużo pracy.

I o ile wszyscy są zgodni, że na sukces trzeba zapracować, nie każdy pamięta, jak
ważna jest wiedza. Niektóre agencje reklamowe żerują na niewiedzy kupujących i
tworzą kolejne logotypy, jakby korzystali z komendy “kopiuj - wklej”. Jeszcze inne
agencje tworzą ładne znaki, które nic nie znaczą. I nie spełniają swojego biznesowego
zadania.

Najgorsze są jednak graficy komputerowi, którzy inspirują się innymi znakami tak
mocno, że ociera się to o plagiat. Logo łudząco podobne do znaku innej firmy ani nie
buduje prestiżu marki, ani nie generuje zaufania u odbiorców.

Może natomiast generować koszty związane z konsekwencjami plagiatu.
Jaka jest cena tych błędów? Zawsze taka sama: utrata zysków w przyszłości.

Logo skupia uwagę klienta tylko na sekundę czy dwie. Skojarzenia związane z marką
tworzymy po upływie chwili. W tak krótkim czasie rację bytu mają tylko proste
komunikaty. Tylko one dotrą do podświadomości osoby patrzącej.

Kiedy patrzymy na logo, raczej nie analizujemy jego poszczególnych elementów. Nie
zastanawiamy się, co autor miał na myśli. Dlatego przeładowanie logo znaczeniami i
symbolami, zamiast uprościć komunikację, komplikuję ją. Bo nie wiadomo, o co
chodzi danej marce. A gdy nie wiemy, o co chodzi, szybko o tym zapominamy.

Pomyśl o największych markach na świecie. Czy McDonald’s ma w logo hamburgery,
a Mercedes samochód? No nie. Dosłowne projekty logo to znak rozpoznawczy
projektantów - amatorów. Pamiętaj, że projekt logo nigdy nie dryfuje w próżni.
Pojawia się obok tekstów dotyczących firmy, zdjęć, materiałów prasowych.

I to kontekst tworzony w ten sposób tłumaczy, czym zajmuje się firma.
Logo nie musi tego robić, bo ma do zrealizowania inne zadania marketingowe.

Chcesz mieć problem? Wybierz najtańszą ofertę firmy, która oferuje finalny produkt -
logo w 24 godziny, albo i szybciej. To najprostszy przepis na logo z szablonu, którego
może używać każdy. Nie będziemy pisać o przypadkach dosłownego kopiowania logo,
bo problemy wynikające z tego tytułu to już sprawa na duży osobny artykuł.

Na koniec kilka światowych
trendów logo z obecnego roku.

Profesjonalne logo

W owocnych, każdego dnia projektujemy fajne logo dla fajnych firm.
Możemy zaprojektować jeden także dla Ciebie. Zapytaj nas o ofertę.

Zadzwoń 660 970 980 lub wypełnij formularz dostępny poniżej.
Mam nadzieję, że dzięki tej treści udało mi się Ci pomóc.

Dzięki za uwagę!
Mariusz Słowik

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena