Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Grafik logo ®

Wybierz go mądrze! Firma nie dostaje drugiej
szansy, na zrobienie pierwszego wrażenia.


Nasze mózgi ulegają magii pierwszego wrażenia. Nie wszyscy znamy
się na projektowaniu logo, ale każdy wie kiedy widzi znak za którym
stoi solidna firma. Za chwilę opowiemy Ci o projektowaniu dojrzałej
marki, ale najpierw zapytaj o fertę stworzenia logo dla swojej firmy.

Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Współczesny człowiek łatwiej rozpozna logotypy znanych marek
niż kształty liści najpopularniejszych drzew.
Nasze oko lubi proste
kształty i symbole utrzymane w wyrazistej kolorystyce. To one przyciągają
uwagę i najlepiej zapadają w pamięć klientom i nabywcom.

Perdana Yoga - Abstrakcyjna przykłady współczesnych trendów grafika logo
Logo abstrakcyjne — przykłady współczesnych trendów w grafice (aut. Yoga Perdana)

To dlatego właśnie niejeden właściciel młodej firmy zastanawiał się, od
czego zależy sukces i rozpoznawalność takich logotypów jak ten Coca-Coli
czy Milki. No i jaka będzie tego cena. Bo przecież taki sukces nie ma cennika.

Który grafik zapro­jek­tuje
lepsze logo dla Twojej firmy?

W poprzednich artykułach przedstawiliśmy dokładnie na czym polega
geniusz takich projektantów logo, jak Paul Rand, czy Miles Newlyn.

Paul Rand

Nie powinno się krytykować
geometrii, bo ona się nie myli.

Paul Rand - Najsłynniejszy grafik logo na świecie.
Miles Newplyn

Dobre logo rozpoznaje się
po tym, że się nie starzeje.

Miles Newlyn - Projektant logo o międzynarodowej sławie

Jednak prace takich gwiazd kosztują setki tysięcy dolarów. Małych firm,
które rozpoczynają działalność zwyczajnie na to nie stać. Nie oznacza to, że
muszą mieć logo gorszej jakości. Jeśli dopiero zaczynasz to koniecznie
sprawdź nasz najważniejszy artykuł…

Zacznij od sedna

Ten artykuł, stanowi wyłącznie
rozwinięcie naszego wyjątkowego
poradnika o projektowaniu logo dla firmy.

Jeśli planujesz stworzyć znak,
którym zawstydzisz całą konkurencję, to musisz
zacząć lekturę właśnie od niego.

Sprawdź ten artykuł
Tak się robi świetne logo

Jak dziś wyglądają identyfikacje
wizualne startujących firm?
Zobacz ciekawe przykłady.

Należy zauważyć, że logo pełni przede wszystkim rolę komunikacyjną. Nie
musi trafiać w ogólny gust, ma zapadać w pamięć i pokazywać siłę oraz
profesjonalizm marki, przekładając się na zyski.

Google nie ma przecież w logo symbolu komputera, a Nokia komórki.
Najbardziej znane logotypy tworzą osobowość marki - nie muszą więc
przypominać, czym zajmuje się firma.

Przykłady nowoczesnych trendów projektowania logo.
Przykłady nowoczesnych trendów projektowania logo.

Wysokiej jako­ści gra­fika na logo to pod­stawa biz­ne­so­wej identyfikacji wizualnej.
Czyli jednego z podstawowych narzędzi rekla­mo­wych budujących
tzw. Branding. W skład którego wchodzą obrazy, treści a także trafnie
dobrana kolorystyka.

Dobrej jako­ści logo gra­ficzne posiada uni­kalny zapis typo­gra­ficzny i wyróż­nia­jącą
się tek­sturę bez względu na to czy jest duże, czy małe. Wielkie i roz­po­zna­walne
marki zawsze umiesz­czają swoje znaki roz­po­znaw­cze na wszyst­kich
mate­ria­łach rekla­mo­wych, włą­cza­jąc w to papier fir­mowy, pudełka na
upo­minki, bil­l­bo­ardy i firmowe broszury.

Akademia osiągnięć - Przykład kompleksowej grafiki identyfikacji wizualnej.
Akademia osiągnięć - Przykład kompleksowej grafiki identyfikacji wizualnej.

Zobaczmy inspirujące logo grafiki
we wzo­rach iden­ty­fi­ka­cji
z całego świata...

Głównym powo­dem, dla któ­rego firma potrze­buje obłęd­nego
logo jest fakt, że ludzie będą koja­rzyć firmę poprzez obraz.
Należy
upew­nić się, że logo jest uni­ka­towe, ponie­waż w prze­ciw­nym wypadku
pozo­sta­nie nie­zau­wa­żone i w nie­ko­rzystny spo­sób wpły­nie na wize­ru­nek firmy.

Endur - Marka posiadająca logo o bardzo unikalnych charakterze.
Endur - Marka posiadająca logo o bardzo unikalnych charakterze.

Jak powinno wyglą­dać
dosko­nałe logo graficzne?

Stworzenie prostego, charakterystycznego logo, które po latach
nie traci na aktualności, nie jest rzeczą łatwą.
Praca projektowa,
obejmująca mapy skojarzeń, psychologię koloru i siłę detalu, prowadzi do
stworzenia idealnego symbolu twojej firmy.

Nie znajdziesz go wśród gotowych szablonów i krojów popularnych
czcionek. Szukasz idealnego logotypu, który wyróżni cię na tle konkurencji i
zostanie z tobą na lata? Pozwól nam go dla ciebie znaleźć!

Hachi - Kultowa marka wielkomiejskiej jadłodajni.
Hachi - Kultowa marka wielkomiejskiej jadłodajni.

Czy logo i reklama powinno współ­grać moją branżą? Jeśli firma
należy do kla­sycz­nej branży, należy upew­nić się, że jej znak fir­mowy rów­nież
jest kla­syczny. Jeżeli nato­miast pole dzia­ła­nia firmy należy do naj­now­szych
gene­ra­cji, należy wyko­rzy­stać gra­fikę, która odzwierciedla ją w nowo­cze­snym
wzo­rze.

W opisie naszego procesu znajdziesz mnóstwo inspirujących przykładów.

Zobacz jak wygląda
owocny proces
projektowania logo

Pokażcie mi proces

A jak sprawa ma się z barwami? To zależy. Dobrymi kolo­rami dla kon­ser­wa­tyw­nych
gra­fik są gra­na­towy, kasz­ta­nowy i ciemny sele­dy­nowy. By uzy­skać
nowo­cze­śniej­szy wygląd można poeks­pe­ry­men­to­wać z róż­nymi jasnymi i
jaskra­wymi kolorami.

ClickQi - Przykład reklam nowoczesnej marki internetowej
ClickQi - Przykład reklam nowoczesnej marki internetowej

Jak więc wybie­rać właściwego
pro­jek­tanta logo graficznego?
Najlepiej mądrze i ostrożnie.

By stwo­rzyć sku­teczne logo należy upew­nić się, że jego pro­jek­tant
będzie w stanie stworzyć znak, który uczyni Twoją markę sławną.

Najlepiej sprawdź jego obecne dokonania. Rynek jest pełen pro­jek­tan­tów
zna­ków gra­ficz­nych, ale nie­wielu z nich jest w sta­nie jasno przed­sta­wić
cel danej firmy.

Zadaniem grafika logo jest opo­wie­dze­nie całej histo­rii w jed­nym,
skom­pre­so­wa­nym obra­zie. Dobry pro­jek­tant gra­ficzny może wraz z dłu­żej
niż słowa. Projektant logo powi­nien być w sta­nie stwo­rzyć
sku­teczny design i symbol, który będzie atrak­cyjne dla klien­tów
pod wzglę­dem psy­cho­lo­gicz­nym i będzie dobrze ode­brane na
rynku. Zamykając wszystko w odpowiedniej cenie.
Ale najłatwiej jest zacząć właśnie tutaj.

Kliknij guzik poniżej i zapytaj o niezobowiązującą ofertę dla siebie.

Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

na zaprojektowanie logo

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena