Ile kosztuje projekt logo?

Od: Ewa
Jakiej róż­nicy mogę się spo­dzie­wać pomię­dzy tanim a dro­gim pro­jek­tem? W końcu to tylko zna­czek. Czy warto więc zapła­cić wię­cej i co się na tym zyskuje? Serdecznie dzię­kuję za odpowiedź.
Odpowiedz na pytanie