Niektóre firmy mają kilkanascie znaków firmowych.
Czy to dobre rozwiązanie?

Od: Marcinek
Widać to np. na stro­nie Adidasa. Chciałbym zało­żyć markę odzie­żową, i roz­wa­żam sto­so­wa­nie róż­nych zna­ków dla kolej­nych dzia­łów, np. hip-hop, casual, dzie­cięce itp. Boję się jed­nak cha­osu i braku rozpoznawalności.
Odpowiedz na pytanie
Powiadom o nowej odpowiedziBł±d: Połączenie z bazą danych nie powiodło sie. Spróbuj później.
Connection refused