Jak powinno wyglądać dobre logo dla apteki?

Od: Przemysław
Aptek jest mnó­stwo, i chciał­bym mieć takie logo, które pozwoli mi się wyróż­nić na pierw­szy rzut oka. Z dru­giej strony, boję się że logo może zostać słabo roz­po­zna­wane, jeśli nie zasto­suję stan­dardu (krzyż, kadu­ce­usz itp.)?
Odpowiedz na pytanie
Powiadom o nowej odpowiedziBł±d: Połączenie z bazą danych nie powiodło sie. Spróbuj później.
Connection refused