Ile kosztuje stworzenie identyfikacji wizualnej?

Od: Grupa Comex
Reprezentuję grupę osób, która będzie pro­wa­dzić dzia­łal­ność pod wspólną marką w kilku naj­więk­szych mia­stach Polski. Z uwagi na odle­głość i brak wyraź­nego cen­trum zależy nam na spój­no­ści reklamy i wize­runku już od początku. Jaka jest cena peł­nej iden­ty­fi­ka­cji firmy?
Odpowiedz na pytanie
Powiadom o nowej odpowiedziBł±d: Połączenie z bazą danych nie powiodło sie. Spróbuj później.
Connection refused