Gdzie znaleźć dobrą firmy do projektowania logo?

Od: Krzysztof
Chciałbym zbu­do­wać firmę zaj­mu­jącą się mar­ke­tin­giem spor­to­wym; nie jest to bar­dzo popu­larny temat. Trudno zna­leźć w inter­ne­cie pro­fe­sjo­nalne inspi­ra­cje. Boję się, że padnę ofiarą osób o nie­wiel­kim doświad­cze­niu. Czy mogę liczyć na mery­to­ryczną pomoc w tej sprawie?
Odpowiedz na pytanie
Powiadom o nowej odpowiedziBł±d: Połączenie z bazą danych nie powiodło sie. Spróbuj później.
Connection refused