Czy dobrze jest stworzyć sam symbol w logo,
bez podpisu z nazwą firmy?

Od: Artur
Mam tu na myśli roz­wią­za­nie bez uży­cia czcionki, takie jak Apple lub Nike. Chcę wpro­wa­dzić na rynek markę odży­wek dla spor­tow­ców; w tej branży bar­dzo czę­sto widać sto­so­wa­nie samego sym­bolu zamiast dłu­gich nazw (na sprzę­cie, odzieży, ręcz­ni­kach itp.). Chciałbym mieć taki zna­czek; z dru­giej strony, jak wów­czas poznać nazwę firmy?
Odpowiedz na pytanie
Powiadom o nowej odpowiedziBł±d: Połączenie z bazą danych nie powiodło sie. Spróbuj później.
Connection refused