Co to jest Tone of Voice w idnetyfikacji korporacyjnej?

Od: Robert
Oglądając film o iden­ty­fi­ka­cjach kor­po­ra­cyj­nych wiel­kich marek, natra­fi­łem na zagad­nie­nie "Tone of Voice". Lecz zupeł­nie nie wiem co to jest i nie znaj­duję pol­skich defi­ni­cji tego zagad­nie­nia. Czy mogę pro­sić o infor­ma­cje w tej spra­wie? Będę wdzięczny. Dziękuję.
Odpowiedz na pytanie
Powiadom o nowej odpowiedziBł±d: Połączenie z bazą danych nie powiodło sie. Spróbuj później.
Connection refused